Het prothese-assortiment Axiom® TL, Tissue Level, laat toe om meervoudige en unitaire, dwarsgeschroefde protheses te realiseren op een Axiom® TL-implantaat.

De inLink®-verbinding wordt zonder intermediaire steun gebruikt voor meervoudige, dwarsgeschroefde restauraties.  Voor unitaire restauraties is de drielobbige verbinding met M1.6-schroef vereist. Deze dubbele verbinding laat toe om een unitaire restauratie naar een meervoudige restauratie te laten evalueren op de inLink®-verbinding.

De definitieve, unitaire en meervoudige, dwarsgeschroefde Simeda®-protheses worden voorgesteld via CAD-CAM-techniek.

De product voordelen

  • Identificatie van de platformen N / 4.0 en R / 4.8 via kleurencode of lasermarkering
  • Voorlopige, rechte of gehoekte inLink®-steunen voor een aangepaste positionering van de putten van de meervoudige, voorlopige prothese.
  • Volledige labaoratoriumkit met de bestanddelen om de voorlopige of definitieve prothese klaar te maken 

 

Download de brochure