Uitgever van de website

De website www.anthogyr.nl is het eigendom van Anthogyr SAS.

Hoofdkantoor: Anthogyr SAS - 2 237 Avenue André Lasquin 74700 Sallanches
Aandelenkapitaal: 1.140.040 euro
EU BTW-nummer: FR25 605 620 442
Handelsregister: Annecy 605 620 442
Persoonlijk identificatienummer (SIRET): 605 620 442 00034
Telefoon: (+33) 450 58 02 37
E-mail: contact@anthogyr.com 

Directeur-uitgever is Valérie GENÈVE. Zij is Marketing-Communication Manager binnen de Anthogyr SAS.

Website hosting

Bedrijf: Netdesign
Hoofdkantoor: ZAC Valparc - 74330 Poisy
Telefoon: +33 (0)4 50 244 244
E-mail: info@agencenetdesign.com
Website: www.agencenetdesign.com

Privacybeleid

De voor de verwerking van persoonlijke gegevens verantwoordelijke persoon is Valérie GENÈVE.
Overeenkomstig Artikel 3 van de wet 'Informatique et Libertés' van 6 januari 1978 heeft u het recht tot toegang, wijziging, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit recht laten gelden door een e-mail of brief te sturen.

Inhoud van de website en intellectueel eigendomsrecht

Anthogyr Group staat niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de op de website gepubliceerde informatie. De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze informatie kan regelmatig worden gewijzigd en de wijzigingen zullen in de nieuwe edities worden opgenomen.
Anthogyr Group kan te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling de op de website beschreven producten, programma's of service verbeteren of wijzigen.

Iedere reproductie, weergave, wijziging, publicatie, overdracht, verandering, zowel gedeeltelijk als geheel, van de website of de inhoud ervan, met om het even welke methode en met welke steun ook, is ten strengste verboden.
Ieder onbevoegd gebruik van de website of de inhoud ervan, van de informatie op de site, valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en is een schending van het auteursrecht, die wordt bestraft conform Artikel 1.335-2 en volgende van de Franse wet inzake intellectueel eigendom.
Hetzelfde geldt voor de databanken die eventueel op de website www.anthogyr.com kunnen verschijnen. Deze zijn beschermd door de wet van 1 juli 1998 waarin de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken wordt overgedragen aan nationaal recht, als onderdeel van de Franse wet inzake intellectueel eigendom. Om die reden zal de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor iedere reproductie of kopie.

De website www.anthogyr.com geeft toegang tot andere websites door middel van hypertekstlinks. Anthogyr Group beheert deze websites niet en kan de inhoud ervan niet controleren. Bijgevolg kan Anthogyr Group op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites waartoe op deze wijze toegang is verkregen, of voor het eventueel verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens, het installeren van cookies, of iedere andere verwerking met hetzelfde effect, door deze websites.

Deze website is geoptimaliseerd voor een beeldschermresolutie van 1024 x 768 en voor de browsers Internet Explorer versie 7 en later, Firefox en Chrome.

Fotocredits

Anthogyr - Atelier du Cyclope
Alle rechten voorbehouden - niet-contractuele foto's

NETDESIGN Agence Interactive
 Design - Webdesign - Web development - Hosting - Referencing