Anthogyr introduceert nieuwe materialen voor alle restauraties op natuurlijke elementen en op implantaten, zowel solitair als meervoudig.

12-elements anatomische brug Zirconia Multi-Layer, Sina® ML, full inLink®
VITA Enamic® VITA Suprinity®

U kunt vanaf nu meer oplossingen voorstellen voor iedere indicatie, met:

Een grotere keuze in zirkonia voor ALLE restauraties op implantaten en natuurlijke elementen

Sina ML, multi-layer zirkonia voor anatomische restauraties, waarbij opbakken met keramiek geen noodzaak is.

Sina T translucent zirkonia, beschikbaar voor meervoudige implantaat gedragen restauraties.

De resistentie (superieur aan 1200Mpa) van alle voorgestelde soorten zirconia, Sina Z, en nu ook Sina T en Sina ML, is gevalideerd voor alle indicaties, met inbegrip van de plurale implantaat gedragen restauraties.

Een grotere materiaalkeuze voor unitaire anatomische restauraties op natuurlijke elementen 

Glaskeramiek VITA SUPRINITY®PC voor zijn esthetische kwaliteiten

Hybride keramiek VITA ENAMIC® voor zijn eenvoudige afwerking en de eigenschap om kauwkrachten te absorberen

Voor bijkomende informatie gelieve contact op te nemen met uw Anthogyr vertegenwoordiger of via info.bnl@anthogyr.com