ANTHOGYR Guiding System is een unieke en innovatieve oplossing die compatibel is met de welbekende Simplant®-planningssoftware.
Het systeem is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijf Materialise®.

Dankzij een nieuwe benadering van het geleidingsconcept, is het assortiment instrumenten geoptimaliseerd om het klinische gebruik nog eenvoudiger en veiliger te maken.

Het Guiding System van ANTHOGYR vormt de ideale aanvulling op het implantaatsysteem Axiom® en is het ideale hulpmiddel voor de behandeling van uw complexe gevallen.

Het Anthogyr Guiding System heeft vele voordelen:

 • Stereolithografisch systeem met implantaatgeleiding: voortzetting van de opgestelde diagnostiek vanuit SimPlant Pro®. Deze geleider, die in de mond wordt geherpositioneerd, maakt het mogelijk de implantaten exact volgens de simulatie te plaatsen
   
 • Systeem met precieze centrering: afneembare, schuivende centreringsring die op de boor wordt geplaatst voor een perfecte stabiliteit van het instrument gedurende de hele “boorsessie”. Dit systeem maakt het gebruik van “lepels”, die veel lastiger in gebruik zijn en vaak meervoudige handelingen vergen, overbodig.
   
 • Unieke controle van de diepte door middel van de stop die op de kop van het hoekstuk wordt geplaatst!
   
 • Set met ultra-presterende boren
   
 • Compacte chirurgische cassette
   
 • Set met zelfgeleidende en zelfsnijdende fixatieschroeven: goede toegankelijkheid en perfecte stabilisatie van de geleider
   
 • “Flapless” chirurgie: mogelijkheid om de implantaten te plaatsen met "flapless" techniek in alle veiligheid
   
 • Immediate loading
Bezoek ook: